Projekty unijne

Zapytanie ofertowe na:

Dostawa i montaż  wykrawarki CNC do otworowania kaset w ramach realizacji umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-340/11-00 z dnia 30 maja 2012

W ramach realizacji umowy o dofinansowanie w zakresie "Zastosowania nowej technologii produkcji kaset ściennych
w firmie REX-BUD", realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,
IV oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3. Kredyt technologiczny.

PROJEKT WSPÓŁFINANASOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO

 
·         Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu wykrawarki CNC do otworowania kaset  - więcej informacji
·         Załącznik 1 - opis techniczny przedmiotu zamówienia - więcej informacji

NASZE REALIZACJE
Nasze realizacje

GALERIA

Pracujemy dla:
IKEA
Bosch
SELGROS
Coca Cola
Reanult
Decathlon
Michelin
STOCK
REX-BUD BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA

UL. NIESZAWSKA 6/8, 93-119 Łódź
TELEFON: +48 (42) 67 67 909, fax: +48 (42) 674 59 48
EMAIL: REXBUD@REXBUD.COM.PL
ALL RIGHTS RESERVED © 2021 rexbud.com.pl
projekt i wykonanie BERX Group