FOS


Przez wszystkie lata prowadzonej działalności nasza Firma rozumiała jak ważną rolę społeczną ma do odegrania. Rozumieliśmy, że prawdziwy rozwój Firmy musi odbywać się poprzez działania na płaszczyźnie zawodowej - wspieranie rozwoju zawodowego i osobowego Pracowników jak i społecznej - pomaganie potrzebującym oraz wspieranie inicjatyw społecznie użytecznych. Przyjęliśmy zasadę by najpierw wymagać od siebie a dopiero potem od innych. I tak w pierwszej kategorii zbudowaliśmy formułę, w której każdy nasz Pracownik bierze udział w organizowanych przez Firmę  szkoleniach stale podnoszących posiadane umiejętności. W naszym systemie pracy każdy pracownik dokładnie zna swoje obowiązki i możliwą drogę awansu. Jako odpowiedzialny pracodawca jesteśmy otwarci na bieżące potrzeby naszych pracowników a przekłada to się chociażby na organizowanie lub gwarantowanie uczestnictwa w specjalizowanych formach indywidualnego dokształcania. Dążenie do podwyższania standardów odzwierciedla się również w zbudowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. System ten został certyfikowany w zakresie normy ISO 18 001:2004. Zbudowany przez nas System zarządzania środowiskiem certyfikowany w zakresie normy ISO 14 001:2005 określa także nasze działania w kształtowaniu i dbaniu o otaczające nas środowisko naturalne. Rozumiemy to począwszy od segregowania śmieci po stosowanie najnowszych - ekologicznych technologii zastosowanych w procesach produkcyjnych.


Na płaszczyźnie społecznej staramy się być wsparciem dla najbardziej potrzebujących i to zarówno w aspekcie organizacji jak i pojedynczych osób. Historia działalności charytatywnej naszej Firmy sięga wielu już lat. Przekazywane przez nas wsparcie dociera do tych wszystkich, dla których los nie był łaskawy. Dla tych którzy bez takiej pomocy  będą nieszczęśliwi. Pośród obdarowanych znajdują się m.in. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Fundacja Pomóż i Ty oraz działania Fundacji Integracja JPII. Wspieramy organizacje kościelne i parafie w działaniach mających pomóc potrzebującym dzieciom. Wspieranie potrzebujących jest według wyznawanych przez nas zasad obowiązkiem każdego z nas ale również wielkim przywilejem.

Swoją ważną społecznie rolę widzimy również w działaniach organizacyjnych i wspierających organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych. Od lat wspieramy organizację Zgierskich Gminnych Dożynek w Dzierżąznej jako nasz wkład w społeczność, pośród której działamy. Wspieramy organizację koncertów organizowanych przez Straż pożarną a kładące nacisk na bezpieczeństwo na drodze i w domu. Jesteśmy wieloletnim sponsorem Łódzkiego festiwalu muzyki filmowej. Byliśmy również pomysłodawcą i głównym organizatorem Koncertu "Z miłości do…", podczas którego wystąpili m.in. Andrzej Poniedzielski, Artur Andrus, Stanisław Tym, Maria Czubaszek, Olek Grotowski czy Tadeusz Woźniak.

Działając na tak wielu płaszczyznach poza biznesowych staramy się wyrazić naszą filozofię i swoistą etykę prowadzenia działalności, która zakłada współistnienie i duzą synergię biznesu z jego otoczeniem społecznym.

SASANKI PLAZA

Sasnaki plaza

KONTAKT


 

Rex-Bud Properties Sp.z  o.o. S .K.A.

ul. Nieszawska 6/8

93-119 Łódź

T. +48 42 67 67 909
F. +48 42 67 45 948

properties@rexbud.com.pl

Pracujemy dla:
Coca Cola
Michelin
SELGROS
Reanult
IKEA
Decathlon
DPD
Bosch
REX-BUD BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA

UL. NIESZAWSKA 6/8, 93-119 Łódź
TELEFON: +48 (42) 67 67 909, fax: +48 (42) 674 59 48
EMAIL: REXBUD@REXBUD.COM.PL
ALL RIGHTS RESERVED © 2021 rexbud.com.pl