FOS


Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) jest strategią, zgodnie z którą przedsiębiorstwa uwzględniają nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej. Odpowiedzialny biznes to tworzenie przejrzystych relacji z pracownikami, klientami, dostawcami, partnerami, społecznością lokalną, mediami i administracją. Taka postawa pozwala firmie budować trwałą przewagę na rynku poprzez poprawę jej wizerunku, zwiększenie zainteresowania inwestorów oraz budowę zmotywowanego, otwartego i lojalnego zespołu pracowników. Cechy społecznie odpowiedzialnego biznesu:

§  stosowanie przejrzystych praktyk biznesowych opartych na szacunku dla społeczności, środowiska i pracowników;

§  poczucie odpowiedzialności za pracownika, konsumenta, inwestora, społeczeństwo, środowisko;

§  dbałość o środowisko naturalne i społeczne;

§  kierowanie się polityką równych szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Firma Odpowiedzialna Społecznie

Korzyści wynikające ze stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu:

I. Korzyści dla firmy:

Wzrost zainteresowania inwestorów – łatwiejszy dostęp do finansowania – kredytodawcy są bardziej zainteresowani współpracą z takimi firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych, są jednocześnie zarządzane w sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem. Dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest uzależniona od jej wiarygodności społecznej.

Zwiększenie lojalności konsumentów – współczesny klient jest coraz częściej świadomym konsumentem – w swoich wyborach kieruje się dobrą ceną i jakością produktu, a także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem. Rosnąca grupa konsumentów zwraca uwagę na ekologiczność produktu lub usługi, przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności w procesie jego wytworzenia oraz ogólną reputację firmy.

Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi – społeczna odpowiedzialność, polegająca na udziale firmy w życiu społeczności lokalnej oraz podejmowaniu długofalowych i wymiernych inwestycji społecznych, umożliwia przedsiębiorstwu trwałe zakorzenienie się w społeczności i pozyskanie jej przychylności, a także zdobycie zaufania władz samorządowych.

Wzrost konkurencyjności – przejrzysta polityka CSR może być jednym ze sposobów budowania swojej pozycji na rynkach światowych, gdzie oczekiwania dotyczące spełniania standardów odpowiedzialnego biznesu są bardziej oczywiste.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników – wprowadzanie kodeksów etycznych, programów społecznych, dbałość o środowisko, propagowanie polityki równych szans, powodują, że wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Pracownicy z większym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania firmy widząc, iż część jej aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych – również dla nich – problemów społecznych.

Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników – gdy poprawie ulega wizerunek firmy i rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, to zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników.

II. Korzyści społeczne:


Poszanowanie praw człowieka – wprowadzanie do firmy kodeksów i szkoleń etycznych, odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi promujące równouprawnienie, kształtuje wspólną przestrzeń społeczną, w której przywiązuje się większą wagę do przestrzegania podstawowych praw człowieka.

Nagłośnienie i rozwiązywanie istotnych problemów społecznych – wspierając i inicjując kampanie czy programy społeczne, firmy przyczyniają się do nagłośnienia danego problemu, wzmocnienia postaw obywatelskich, zmniejszenia skali problemu, czy nawet jego rozwiązania.

Edukowanie społeczeństwa – postępowanie firmy, zgodne ze standardami odpowiedzialności społecznej, promuje te zasady w świecie biznesu, wywiera wpływ na obywateli – konsumentów, uświadamiając im wagę takich zagadnień jak: odpowiedzialność w życiu gospodarczym, uczciwa konkurencja, dbałość o środowisko naturalne, tolerancja i poszanowanie praw człowieka.

Poprawa stanu środowiska naturalnego – realizując programy ekologiczne firmy pomagają chronić środowisko naturalne, przyczyniając się do poprawy jego stanu i zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń.

Źródło: Bolesław Rok: „Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie”, Akademia Rozwoju Filantropi w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.

Test sprawdzający politykę pracodawcy pod kątem równo-uprawnienia płci w miejscu pracy.


SASANKI PLAZA

Sasnaki plaza

KONTAKT


 

Rex-Bud Properties Sp.z  o.o. S .K.A.

ul. Nieszawska 6/8

93-119 Łódź

T. +48 42 67 67 909
F. +48 42 67 45 948

properties@rexbud.com.pl

Pracujemy dla:
Decathlon
Coca Cola
Indesit
Bosch
Reanult
IKEA
DPD
Michelin
REX-BUD BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA

UL. NIESZAWSKA 6/8, 93-119 Łódź
TELEFON: +48 (42) 67 67 909, fax: +48 (42) 674 59 48
EMAIL: REXBUD@REXBUD.COM.PL
ALL RIGHTS RESERVED © 2021 rexbud.com.pl