Aktualności


Hillwood Wrocław - 27 300m2

Inwestycja realizowana jest na Bielanach Wrocławskich i dotyczy rozbudowy hali magazynowo - produkcyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wewnątrzzakładową tj. instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną, gazową oraz deszczową wraz z odprowadzeniem wód deszczowych, a także układem komunikacyjnym z drogami, parkingami i zagospodarowaniem terenu włącznie. 

Budynek będzie wykonany w konstrukcji szkieletowej mieszanej, słupy żelbetowe prefabrykowane dach w konstrukcji stalowej. Siatka słupów i wysokość hali    dostosowana   do wysokiego składowania towarów na standardowych regałach. Wymiary skrajne w osiach konstrukcyjnych to 323,74m x 83,74 m.

Wysokość budynku ok. 12,40 m mierzona od poziomu wejścia głównego, natomiast wysokość konstrukcyjna wyniesie halli 10,10 m netto. Dach hali zaprojektowano jako wielospadowy o spadkach połaci wynoszącym 2,0% z odwodnieniem wewnętrznym.

Projektowana powierzchnia całkowita wynosi  27 274 m2, powierzchnia użytkowa równa ok. 26 963,64 m2. Nowoprojektowana powierzchnia całkowita nawierzchni utwardzonych pod drogi, place i parkingi wynosi ok. na poziomie ok. 15 000 m2.  Na terenie przewidziano 167 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 25 dla ciężarowych typu TIR.

Planowane zakończenie inwestycji 30 lipca 2017r.

rexbud hillwood wrocław 1.JPG
rexbud hillwood wrocław 2.JPG
rexbud hillwood wrocław 3.JPG
rexbud hillwood wrocław 4.JPG
rexbud hillwood wrocław 5.JPG
rexbud hillwood wrocław 6.JPG
rexbud hillwood wrocław 7.JPG
rexbud hillwood wrocław 8.JPG
rexbud hillwood wrocław 9.JPG
rexbud hillwood.jpg
rexbud hillwood_01.jpg
rexbud hillwood_02.jpg
NASZE REALIZACJE
Nasze realizacje

GALERIA

Pracujemy dla:
STOCK
IKEA
Michelin
Decathlon
SELGROS
Reanult
Indesit
Coca Cola
REX-BUD BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA

UL. NIESZAWSKA 6/8, 93-119 Łódź
TELEFON: +48 (42) 67 67 909, fax: +48 (42) 674 59 48
EMAIL: REXBUD@REXBUD.COM.PL
ALL RIGHTS RESERVED © 2020 rexbud.com.pl
projekt i wykonanie BERX Group