Nasza oferta


ZGIERZ 3 MAJA 69

1.Informacje ogólne o nieruchomości, lokalizacji i przeznaczeniu

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Zgierzu przy ul. 3-go Maja nr 69. Ulica ta przebiega równolegle do jednej z głównych arterii miejskich Zgierza – ul. Długiej. Dzięki swemu położeniu posesja stanowi z jednej strony enklawę ciszy, z drugiej strony zapewnia możliwość szybkiej komunikacji zarówno dla samochodowego transportu prywatnego jak i transportu miejskiego (przystanek autobusowy w odległości ok. 100 m) W najbliższej zabudowie zlokalizowane są: od strony wschodniej duży dom jednorodzinny z częścią gospodarczą, w której znajduje się sklep ogólnospożywczy; od strony południowej przedmiotowego budynku przebiega asfaltowa droga (ul. 3-go Maja), do której nieruchomość przylega; od strony zachodniej zlokalizowany jest blok wielorodzinny. Cześć zachodnia nieruchomości oddzielona jest płotem od budynku znajdującego się na sąsiedniej działce. 

Jest to budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony, pierwotnie wzniesiony został jako hotel garnizonowy. Funkcjonalnie składa się z dwóch części tworzących w rzucie literę „T”: frontowej – usytuowanej równolegle do ulicy 3-go Maja

W części frontowej  mieściły się w przeszłości pokoje biurowe, sale konferencyjne, świetlice i toalety. Lokale w tym fragmencie budynku są większe, bardziej reprezentacyjne i świetnie doświetlone z kilku stron. Na parterze znajduje się hol wejściowy, dawniej z portiernią. Część ta nie jest obecnie eksploatowana i uległa zmianom w stosunku do stanu pierwotnego. Wysokość użytkowa pomieszczeń jest w niej zróżnicowana i wynosi odpowiednio:

Piwnica; 2,40 m

I piętro; 2,80 m

II piętro; 3,15 m

III piętro; 3,00 m 

Uwaga: Wszelkie wymiary, wysokości są szczegółowo ujęte w inwentaryzacji architektonicznej.

Wymiary zewnętrze obiektu w tej części to: 25 m szerokości front i 13 m długość.

W części tylnej zbudowanej w systemie korytarzowym znajdują się po obu stronach  lokale mieszkalne, dawniej pokoje hotelowe. Wysokość pomieszczeń w tej części wynosi odpowiednio:

Piwnica; 2,40 m

I piętro; 3,00 m

II piętro; 3,00 m

III piętro; 3,00 m

Wymiary zewnętrze obiektu w tej części to: 14,5 m szerokość elewacji tylnej i 46 m długość.

Całkowita długość budynku wynosi 59 m.

Na końcu korytarza znajduje się klatka schodowa, trójbiegowa, ze stopniami podciętymi, skośnymi. Modułowe segmenty – potencjalne lokale mieszkalne pod wynajem lub do sprzedaży  (ok. 18 m2) składające się z przedpokoju, pokoju i łazienki przystosowano na cele mieszkaniowe dodając miejsce przygotowania posiłków (aneksy kuchenne) lub urządzając kuchnie w miejscach łazienek w mieszkaniach łączonych. W ten sposób powstały lokale mieszkalne o powierzchni około 23, 37 i 41 m2. Szczegółowy wykaz pomieszczeń znajduje się w dokumentacji inwentaryzacyjnej będącej w posiadaniu Właściciela.

Obiekt posiada również utwardzone drogi i place parkingowe pozwalające wygospodarować ok. 40 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

 Ogólna powierzchnia użytkowa obiektu - 2778,8 m2

Ogólna powierzchnia działki – 2984 m2

Dodatkowym uzupełnieniem funkcji mieszkaniowej jest kondygnacja częściowo podziemna (-1) na której w części istnieje możliwość ulokowania usług / przestrzeni biurowej o małej powierzchni pod wynajem ( suterena – doświetlenie bezpośrednie poprzez okna ) jak również ulokowanie funkcji uzupełniającej mieszkania – komórki lokatorskie, przestrzenie wspólna podnoszące atrakcyjność lokali mieszkaniowych.

2. Lokalizacja obiektu

Zgierz, ul. 3-go Maja nr 69. Nieruchomość znajduje się na działce o nr 208/2 w obrębie 129, o powierzchni 2984m2 opisanej w KW LD1G/00025763 bez aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość posiada atrakcyjną lokalizację, w niedalekiej odległości od centrum miasta, głównych arterii komunikacyjnych i zieleni miejskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się wyremontowany budynek mieszkalny.

3. Docelowe przeznaczenie obiektu

Właściciel posiada dokumentację techniczną oraz warunki zagospodarowania terenu, dzięki którym przedmiotowa nieruchomość może zostać przekształcona lub rozbudowana o dodatkową powierzchnię mieszkalną lub usługową zgodnie z wydanymi i aktualnymi warunkami zabudowy. W oparciu o w/w  warunki właściciel planował podwyższenie budynku o dwie kondygnacje, poddanie go przebudowie i remontowi.

Docelowo obiekt może zostać przekazany do użytkowania jako:

a) dom wielorodzinny

b) budynek hotelowy wraz z salami konferencyjnymi i restauracją

c) budynek z przeznaczeniem pod wynajem przestrzeni biurowej

d) budynek dla niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

d) budynek stanowiący połączenie b+c+d

e) inne wg pomysłu Nabywcy/Najemcy nieruchomości

4. Opis techniczny rozwiązań

Konstrukcja budynku

Budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, stropy żelbetowe, podciągi żelbetowe, schody żelbetowe wyłożone lastryko. Stropodach żelbetowy płaski, pokrycie połaci dachowej papą asfaltową na lepiku. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. W hallu i korytarzach części frontowej posadzki lastryko. Korytarz części tylnej wyłożony deskami. Podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych z desek, w łazienkach płytki ceramiczne.

Bramy, drzwi, okna

Główne wejście wykonane z profili aluminiowych i przeszklone. Drzwi wewnętrzne wykonane jako ramiaki sosnowe obite na zewnątrz płytą. W większości pomieszczeń zostały zamontowane okna plastikowe, nie dotyczy to pomieszczeń klatek schodowych i piwnic, gdzie występuje stolarka drewniana.

 Ogrodzenie, brama wjazdowa

Budynek jest ogrodzony ze wszystkich stron. Ogrodzenie od strony północnej wykonane zostało jako płot betonowy prefabrykowany, w części południowej znajduje się brama wjazdowa, przez którą następuje wjazd na teren posesji z drogi asfaltowej. Brama wykonana jest z profilu metalowego, spawana i malowana farbą ftalową, podobnie jak i panele ogrodzenia frontowego, które umieszczono na podmurówce o wys. ok. 0,5 m. Do budynku wchodzi się przez furtkę wykonaną w tej samej technologii.

 Tereny utwardzone (drogi, miejsca parkingowe)

Obsługa obiektu odbywa się z ul. 3-go Maja, drogą wewnętrzną utwardzoną płytami typu „yomb”. Teren przyległy obiektowi stanowiący parking i place manewrowe utwardzony jest kostką typu „trylinka” i „yomb”, droga wewnętrzna oświetlona jest latarniami ulicznymi.

Na terenie istnieje możliwość zorganizowania wewnętrznego parkingu zamykanego bramą na pilota dla mieszkańców na ok 40 miejsc parkingowycj

Instalacje i przyłącza

Typowe instalacje

Budynek wyposażony jest w typowe dla takiego obiektu instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (w piwnicy znajduje się zmodernizowany węzeł cieplny).

Oświetlenie zewnętrzne terenu

Place manewrowe i parkingi są doświetlane lampami zamontowanymi na elewacji zewnętrznej.

Instalacja telefoniczna i teleinformatyczna

Okolica jest obsługiwana nowoczesną centralą telefoniczną TP SA. W chwili obecnej istnieje możliwość skorzystania z kilkuset wolnych linii telefonicznych.

5. Informacje uzupełniające

Właściciel uzyskał Warunki Zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie o 2 kondygnacje o różnym przeznaczeniu – warunki te są obecnie aktualne.

Dostępna jest szczegółowa inwentaryzacja architektoniczna z opisem technicznym i wykazem wszystkich mieszkań, wraz z powierzchniami i obecnym stanem.

6. Cena Nieruchomości:            

Prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za sprzedaż nieruchomości

Szczegółowych informacji nt. warunków współpracy udziela:

Pełnomocnik firmy Rex-Bud Budownictwo Sp. z. o. o. SKA - Robert Karczewski

tel. kom. 501 032 888 lub e-mail: rkarczewski@rexbud.com.pl

KARTA INFORMACYJNA -  oferta zgierz 3 maja 69 listopad 2013.PDF

11.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
12.jpg

SASANKI PLAZA

Sasnaki plaza

KONTAKT


 

Rex-Bud Properties Sp.z  o.o. S .K.A.

ul. Nieszawska 6/8

93-119 Łódź

T. +48 42 67 67 909
F. +48 42 67 45 948

properties@rexbud.com.pl

Pracujemy dla:
Michelin
Coca Cola
Bosch
Decathlon
SELGROS
IKEA
DPD
Indesit
REX-BUD BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA

UL. NIESZAWSKA 6/8, 93-119 Łódź
TELEFON: +48 (42) 67 67 909, fax: +48 (42) 674 59 48
EMAIL: REXBUD@REXBUD.COM.PL
ALL RIGHTS RESERVED © 2020 rexbud.com.pl