Aktualności


Hillwood Wrocław - 27 300m2

Inwestycja realizowana jest na Bielanach Wrocławskich i dotyczy rozbudowy hali magazynowo - produkcyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wewnątrzzakładową tj. instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną, gazową oraz deszczową wraz z odprowadzeniem wód deszczowych, a także układem komunikacyjnym z drogami, parkingami i zagospodarowaniem terenu włącznie. 

Budynek będzie wykonany w konstrukcji szkieletowej mieszanej, słupy żelbetowe prefabrykowane dach w konstrukcji stalowej. Siatka słupów i wysokość hali    dostosowana   do wysokiego składowania towarów na standardowych regałach. Wymiary skrajne w osiach konstrukcyjnych to 323,74m x 83,74 m.

Wysokość budynku ok. 12,40 m mierzona od poziomu wejścia głównego, natomiast wysokość konstrukcyjna wyniesie halli 10,10 m netto. Dach hali zaprojektowano jako wielospadowy o spadkach połaci wynoszącym 2,0% z odwodnieniem wewnętrznym.

Projektowana powierzchnia całkowita wynosi  27 274 m2, powierzchnia użytkowa równa ok. 26 963,64 m2. Nowoprojektowana powierzchnia całkowita nawierzchni utwardzonych pod drogi, place i parkingi wynosi ok. na poziomie ok. 15 000 m2.  Na terenie przewidziano 167 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 25 dla ciężarowych typu TIR.

Planowane zakończenie inwestycji 30 lipca 2017r.

rexbud hillwood.jpg
rexbud hillwood_01.jpg
rexbud hillwood_02.jpg

NASZE REALIZACJE

Nasze realizacje

GALERIA

Pracujemy dla:
Reanult
SELGROS
Michelin
Indesit
Bosch
STOCK
Coca Cola
Decathlon
REX-BUD BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA

UL. NIESZAWSKA 6/8, 93-119 Łódź
TELEFON: +48 (42) 67 67 909, fax: +48 (42) 674 59 48
EMAIL: REXBUD@REXBUD.COM.PL
ALL RIGHTS RESERVED © 2017 rexbud.com.pl
projekt i wykonanie BERX Group